08:32
16:24
Nachtmodus

1.4 Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

1.4 Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)

Met deze overeenkomst kan een jager(s) het jachtrecht huren van een of enkele verhuurders conform artikel 3.23, lid 1, onderdeel d van de Wet natuurbescherming. Wanneer het om meerdere verhuurder(s) gaat, is het advies om de meervoudige overeenkomst voor jagers (formulier 1.2) te gebruiken. Naast het jachtrecht kan er door de grondgebruikers op dit contract ook getekend worden voor beheer en schadebestrijding.

Deze overeenkomst is pas volledig (jacht, beheer en schadebestrijding) en rechtsgeldig indien deze volledig is ingevuld. Let u hierbij op: de handtekeningen, duiding van de tegenprestatie, een specifieke begin- en einddatum (looptijd minimaal 6 jaar), datum van ondertekening tot maximaal 2 jaar voor aanvang van de looptijd en duidelijke omschrijving van het gehuurde (in hectares en kadastrale nummers of in hectares met daarbij een duidelijke kaart op schaal).

>  Download formulier 1.4 - Huur jachtgenot – Jachtaktehouder(s) (enkele verhuurders)