Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus

Eendenkorven plaatsen

Eendenkorven plaatsen

Broedkorven zijn een soort nestkasten voor eenden.  Door het verdwijnen van broedgelegenheid, intensief slootkantbeheer en de intensieve predatie gaan er heel veel broedsels verloren. Jagers en andere geïnteresseerden plaatsen eendenkorven om eenden een veilige broedplaats te bieden. In vakmagazine De Jager zijn er diverse artikelen verschenen over de historie, het maken en het plaatsen van eendenkorven.

In De Jager nummer 2 van 2013  werd de historie, nut en noodzaak van eendenkorven beschreven.

In De Jager nummer 3/4 van 2013 werd beschreven hoe men zelf hooigaasrollen kan maken en plaatsen.

In De Jager nummer 5 van 2014 werd teruggekeken op het eendenkorvenproject 2013.

>  Download artikel 1 over eendenkorven plaatsen