06:37
20:38
Nachtmodus

Poelen aanleggen

Poelen aanleggen

Poelen hebben van oudsher een functie, bijvoorbeeld als drinkwatervoorziening voor het vee. Naast vee maken ook andere dieren gebruik van deze voorziening.  Door poelen aan te leggen, ontstaat habitat waar vele soorten van kunnen profiteren voor voeding en voortplanting. Vaak worden poelen aangelegd ten gunste van kikkers, padden en salamanders, die het visvrije water gebruiken voor de voortplanting. Wanneer een poel jaarrond water bevat, vormt deze ook een voortplantingslocatie voor libellen, juffers en waterkevers. Weidevogels kunnen profiteren van de insectenrijkdom van de flauwe oevers en ook moerasplanten kunnen hier ontwikkelen.

>  Download hier 'een betere biotoop begint bij jezelf'