05:22
21:58
Nachtmodus

Gidsdocument voor de jacht in het kader van Richtlijn 79/409/EEG – De Vogelrichtlijn – van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

Gidsdocument voor de jacht in het kader van Richtlijn 79/409/EEG – De Vogelrichtlijn – van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

Dit gidsdocument is bedoeld om één van de hoofddoelstellingen van de dialoog te bereiken door meer verduidelijking te verschaffen over de vereisten van de richtlijn met betrekking tot de jacht, binnen het bestaande wettelijke kader en sterk gebaseerd op wetenschappelijke principes en gegevens en op het algemene oogpunt van instandhouding van de Richtlijn. Het document bouwt voort op het werk dat al heeft plaatsgevonden over de belangrijkste concepten van artikel 7, lid 4, van de richtlijn.

De algemene doelstelling van de richtlijn is het handhaven van de vogelpopulatie in een gunstige staat van instandhouding. Dit feit dient te worden weerspiegeld in het principe van verstandig gebruik.

Bron: Europese Commissie, 2008

>  Download het Gidsdocument voor de jacht in het kader van de Vogelrichtlijn