05:23
21:58
Nachtmodus
Laatst bijgewerkt 07 dec 2020

Dossier:
Tweede Kamerverkiezingen 2017

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 beschrijven de partijen in hun programma’s waar zij met Nederland naartoe willen. Sommige partijen zijn hierbij erg concreet met actiepunten, anderen kiezen voor een meer globale omschrijving van hun visie. De Jagersvereniging volgt de totstandkoming van deze programma’s uiteraard nauwgezet. Immers, deze documenten bepalen straks mede hoe jagers in de praktijk uitvoering kunnen geven aan jagen. Hieronder geven we u een overzicht van de verkiezingsprogramma’s en analyseren de inhoud hiervan op voor jagers relevante thema’s.

Programmapunten
Slechts een gedeelte van de beleidsterreinen zijn belangrijk voor Nederlandse jagers en voorjagers. Dat zijn de plannen met betrekking tot natuur en -gebieden, landschapskwaliteit en –onderhoud, de landbouw, de mogelijkheden om het landschap te benutten en verkeersveiligheid (wildaanrijdingen).


Nieuwsberichten


Informatie over Jagen


Veelgestelde vragen