Zon op
05:35
Zon onder
21:53
Nachtmodus

‘Doe wetenschappelijk onderzoek naar zwijnenprobleem’

Vorige week verscheen het rapport ‘wilde zwijnen in Nederland’, waarin onderzoeksbureau CLM de stand van zaken rond de omgang met wilde zwijnen in Nederland uiteen zet. Omroep Gelderland stelde vragen over de noodzakelijkheid van regulering van de zwijnenstand en wilde graag weten hoe wij tegen een eventuele invoer van de drukjacht in Nederland aankijken.

Onze punten op dit onderwerp zijn:

Waarom wordt er op wilde zwijnen gejaagd?

We jagen op wilde zwijnen om vier redenen: verkeersveiligheid, landbouwschade, afstemming van de populatieomvang op de draagkracht van een gebied en risico’s op ziekteverspreiding. Dit speelt op de Veluwe, maar de laatste jaren ook steeds meer in de provincies aan de grens met Duitsland en België.

In Brabant en Limburg speelt het risico voor de veehouderij een belangrijke rol (varkenspest), maar zwijnen kunnen ook voor de mens gevaarlijke ziekten verspreiden (trichinen). Het laten groeien van de populatie in afwachting van een ‘zelfregulerend effect’ van de natuur is niet aan de orde, dan is er al teveel schade en verkeersrisico. Daar komt bij dat hoge dichtheden gepaard gaan met een lage weerstand, waardoor ook de kans op ziekten sterk zal toenemen

Hoe kijkt de Jagersvereniging naar de bejaging van wilde zwijnen in het algemeen?

We moeten wilde zwijnen bejagen vanwege deze risico’s, maar als Jagersvereniging willen we vooral ook benadrukken dat er van deze diersoorten genoeg zijn waarmee benutting mogelijk is. Om deze reden pleiten we dan ook voor plaatsing van het wilde zwijn op de wildlijst. Voordat we praten over populatiebeheer en bestrijding van schade, zouden we het eigenlijk eerst over benutting moeten hebben. De poeliers op de Veluwe hebben daar al jarenlange ervaring mee.

Wat vindt de Jagersvereniging van een eventuele invoering van de drukjacht?

Drukjacht is – mits goed uitgevoerd – een manier om met minimale verstoring effectief op wilde zwijnen te jagen. Het is een goede aanvulling op de huidige methode, als daarmee de benodigde aantallen niet geschoten worden. In plaats van ’s nachts te wachten totdat de zwijnen naar de jager toe komen, worden de zwijnen overdag met een minimale verstoring in beweging gebracht, waarna strategisch opgestelde jagers de dieren goed kunnen zien, veilig kunnen schieten en eventueel meerdere zwijnen kunnen worden geschoten. Als dit goed wordt opgezet betekent dit dat jagers in het seizoen minder uren in het veld hoeven te zijn om een bepaald aantal zwijnen te schieten.

Hoe gaat dit nu verder?

Het schieten van zwijnen is in eerste instantie een zaak van de overheid (verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en volksgezondheid), boeren (landbouwschade) en grondbezitters (natuurdoelen). Hoe een bepaald aantal te schieten zwijnen veilig, effectief en verantwoord gehaald kan worden is de expertise van de jagers. Met de drukjacht als jachtmethode is in Duitsland een schat aan ervaring opgedaan.

Omroep Gelderland

Journaal Omroep Gelderland 3 augustus 2015 18:00
  • Delen:


Gerelateerd nieuws