Zon op
08:35
Zon onder
16:23
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

De grutto neemt weer toe in Zweden – Birdlife

Na tien jaar van inspanningen voor natuurbehoud, maakt een van de zeldzaamste broedvogelsoorten van Zweden, de Grutto een verbluffend herstel.

De grutto is een van de zeldzaamste broedvogelsoorten in Zweden en is bijna bedreigd in de rest van de wereld. Hoewel in grote getale verspreid van West-Europa door Centraal Azië en Rusland zijn de aantallen significant verminderd. De oorzaak ligt bij het begin van de industriële landbouw. Niet alleen de grutto maar ook andere Europese broedvogelsoorten, zoals de wulp, de scholekster en de kievit worden geconfronteerd met hetzelfde probleem. Deze soorten waren eens een bekend gezicht binnen Europa maar vervroegde maaidata hebben het broedseizoen verstoord en moderne drainage systemen hebben hun leefomgeving vernietigd.

Species Action Plans
Gerichte natuurbehoud is nodig om deze problemen terug te draaien. BirdLife is een sterke voorstander van gecoördineerde Species Action Plans (SAPs). Deze plannen eisen nauwe samenwerking binnen een breed samenwerkingsverband van regeringen, onderzoekers, NGOs en belangengroepen. BirdLife is momenteel de coördinerende partner van een door de EU gefinancierd project, LIFE EuroSAP. Dit project beoogt SAPs voor meerdere iconische vogelsoorten, inclusief de grutto wereldwijd te implementeren.

In Zweden zijn lokale autoriteiten, boeren, jagers en NGOs, waaronder BirdLife Sweden samengekomen in een SAP om de grutto te redden. Dit willen ze doen door natte graslanden op het eiland Öland op duurzame wijze te beheren. Het werk dat hier lokaal verricht wordt past perfect binnen de doelstellingen van LIFE EuroSAP op internationaal niveau.

Predatiebeheer
Drasland op begraasde weilanden rond het eiland werden hersteld, waardoor er meer water beschikbaar was tijdens het broedseizoen van de steltlopers. Een andere ernstige bedreiging tijdens het broedseizoen van steltlopers is verhoogde predatie op eieren en kuikens door vossen en andere roofdieren waarvan het aantal aanzienlijk is gestegen als gevolg van de beschikbaarheid van meer voedselbronnen. Lokale jagers hebben een vrijwillig project opgestart om het aantal algemene roofdieren in een kerngebied van ongeveer 200 km2 duurzaam te beheren.

Grutto broedsucces en populatietrends zijn tegelijk gemonitord met predatiebeheer sinds de start van het project in 2007. Het broedsucces van de steltlopers is over het algemeen vermeerderd in de omgevingen waar predatiebeheer werd toegepast, al viel dit wil samen met de uitbraak van de vossenlintworm waardoor de aantallen vossen verminderde.

Wat betreft de grutto: na jaren van daling zijn er 90(!) nieuwe paren bij geteld op Öland – minstens 2 keer zo veel als 10 jaar geleden. Dit maakt dat er momenteel in Zweden een grutto populatie van zo’n 120 paren is.

(…)

Lees het hele bericht op birdlife.org

www.birdlife.org
  • Delen:


Gerelateerd nieuws