Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

Van Dam: ‘Jager is verplicht om te streven naar redelijke wildstand, landelijk verbod op konijnenjacht niet nodig’

Op 14 september heeft staatssecretaris Van Dam een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij antwoord geeft op de vragen van Partij voor de Dieren over de landelijke uitbraak van de konijnenziekte RHD2. Van Dam geeft aan dat hij op basis van het oordeel van deskundigen verwacht dat de populatie van wilde konijnen op langere termijn zich zal herstellen.


In de vragen roept Kamerlid Thieme tevens op om de jacht op wild konijn te stoppen, ‘in ieder geval zolang de populatie door ziekte wordt bedreigd’.  Van Dam antwoordt hierop dat hij geen reden ziet de jacht te stoppen, omdat de duurzame staat van instandhouding van het konijn niet in het geding is. Hij geeft daarbij ook aan dat de jager sowieso altijd rekening zal houden met de stand van een diersoort in zijn veld, omdat ‘hij wettelijk gehouden is een redelijke wildstand na te streven.’

Beantwoording vragen over de landelijke uitbraak van een dodelijke konijnenziekte

Download de beantwoording van de Kamervragen
  • Delen:


Gerelateerd nieuws