Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus

D66 brengt werkbezoek aan de Jagersvereniging

In alle vroegte verzamelde de werkgroep Landbouw, Voedsel en biodiversiteit van D66 zich op vrijdag 13 oktober in vogelkijkhut ‘De Natte Hond’ van Staatsbosbeheer. Aanwezig waren, naast de werkgroep van D66, het Kamerlid met natuur, landbouw en jacht in zijn portefeuille (Tjeerd de Groot), Statenleden uit Noord-Holland en Gelderland (Claudia Weemhoff en Stan Hellegers) en afgevaardigden van WBE De Eem en de Jagersvereniging. Terwijl de natuur ontwaakte en het uitzicht over het Veluwerandmeer duizenden watervogels toonde, ging het gesprek al snel over ganzen en ganzenjacht, de maatschappelijke trend rond duurzaam voedsel en het maatschappelijk draagvlak voor de jacht.

Ganzen en draagvlak

Over het draagvlak voor jagen had de Jagersvereniging nieuws: het laatste onderzoek van Zest Marketing (maart, 2017) laat zien dat 53% van de Nederlanders vindt dat wild duurzaam mag worden benut. Net zo goed als honing, kastanjes, bessen, noten en vis. 7% is hier negatief over en 40% neutraal. Het volgende adres voor het werkbezoek was boer Arend Jacob Huijgen in Spakenburg. De schade en overlast die Arend van de ganzen ervaart is gigantisch. Dagelijks zijn de boer en de jagers op zijn land druk met het verjagen en bejagen van de ganzen. Aan de hand van een kaart liet Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, zien dat we in Nederland te kampen hebben met een lappendeken aan regelgeving als het gaat om de bejaging van de vijf veelvoorkomende ganzensoorten (ruim 600.000 in de zomer, zo’n 2,5 miljoen stuks in de winter). Hoewel de Europese Vogelrichtlijn duurzame jacht op deze soorten voorstaat in de herfst en winter (met eventueel schadebestrijding als aanvulling) is in ons land veelal sprake van schadebestrijding in de zomer, vaak zelfs in de broedperiode.

Ganzenschade in Eemland

Het gebied waar het werkbezoek plaatsvond, de Eeempolder, is een pleisterplaats voor ganzen in de zomer en de winter. Er overwinteren bijvoorbeeld alleen al 30-40.000 ganzen, met aanzienlijke schadeposten als gevolg. In afstemming met de FBE-Utrecht, de Provincie Utrecht, het Faunafonds en LTO is in de herfst en winter van 2016- 2017 een onderzoek gehouden in Eemland naar aanleiding van het feit dat sommige bedrijven aldaar in de afgelopen jaren veel meer schade door ganzen bij het Faunafonds hebben geclaimd dan andere (Schuurmans,2017).

Van één van de bestuurders van de lokale WBE ontvingen wij dit in de vorige winter opgenomen filmpje:

Weidevogels, dé uitdaging voor Nederlandse natuurbeheerders

In het oude stoomgemaal in Nijkerk verzorgde ecoloog Wim Knol een presentatie over weidevogels, waarbij ook Philip Overkleeft (D66-Statenlid in Utrecht) en Jan Roodhart (boswachter van Natuurmonumenten) aanschoven. Knol bracht naar voren dat de toekomst van weidevogels in Nederland staat of valt bij een meersporenbeleid: gebieden geschikt maken voor weidevogels en het bejagen van roofdieren. Wanneer de politiek uitsluitend inzet op lange termijnbeleid en daarbij de huidige effecten van roofdieren op de weidevogels blijft negeren is het in 2026 gedaan met onze nationale vogel de grutto in Nederland, en in Europa. 80% van de Europese grutto’s broedt in Nederland.

Gans op het menu

Tijdens de lunch was weer een hoofdrol weggelegd voor de oer-Hollandse gans. Alle aanwezigen lieten zich de paté en confit van Utrechtse gans goed smaken. Het uitzicht over de polder Arkemheen toonde duizenden smienten, wilde eenden, zwanen, kieviten en ganzen. De dag werd afgesloten met een demonstratie van een jager die een aangereden ree moest opzoeken en een ontmoeting met een ganzenjager in het jachtveld. Tijdens de borrel in een lokaal restaurant kwamen weer de nodige culinaire verrassingen met Nederlands wild op tafel.

Dit verslag verscheen ook in De Jager #15 2017:

  • Delen:


Gerelateerd nieuws