Zon op
05:32
Zon onder
21:55
Nachtmodus
Foto: Jantine Scheltema

Jagen in de provincie

De nieuwe Wet Natuurbescherming is een feit. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben de wet aangenomen. Het ministerie van Economische Zaken is nu bezig met de uitvoeringsregelgeving. In deze ‘Algemene maatregelen van Bestuur’ wordt in detail bepaald hoe de wet in de praktijk toegepast moet worden. Ze zullen binnenkort voor commentaar gepubliceerd worden. Tegelijkertijd zijn de provincies bezig met het opstellen van provinciale regels (Verordeningen) voor de Wildbeheereenheden, de Faunabeheereenheden en de Faunabeheerplannen. Die uitvoeringsregels en provinciale verordeningen moeten de nieuwe natuurwet vertalen naar de praktijk. Daarbij is het belangrijk dat die vertaling ook echt weergeeft wat de Kamers en de staatssecretaris daarover hebben afgesproken.

Sommige politieke partijen doen net alsof die vertaalslag nog kan worden beïnvloed. Zo probeert de Partij voor de Dieren door het opzetten van provinciale ‘burgerinitiatieven’ de benuttingsjacht alsnog op de agenda van de provincie te krijgen. Met die campagne draaien ze burger en provinciale politiek een rad voor ogen: het vaststellen van de wildlijst en het openen en sluiten van de jacht op de vijf wildsoorten blijven namelijk een zaak van de Rijksoverheid, ook onder de Wet Natuurbescherming. Jacht wordt weliswaar opgenomen in het Faunabeheerplan, maar dat mag niet meer dan een globaal karakter hebben. De Tweede Kamer heeft zelfs bepaald dat het Faunabeheerplan op het punt van de benuttingsjacht alleen een verplichting tot de registratie van het afschot en een verplichting tot het rapporteren over vrijwillige, reeds uitgevoerde trendtellingen mag bevatten. Meer niet.

Daarnaast blijven de provincies de regie houden voor schadebestrijding en beheer. Dat is ten opzichte van de Flora- en faunawet ongewijzigd. Wij zitten er dan ook kort op. In elke provincie zijn uw provinciebestuurders en regiomanagers in overleg met de provinciale politiek en de provincieambtenaren. We denken constructief mee over provinciale verordeningen die de wet op een goede manier vertalen naar de praktijk en die tegelijk recht doen aan de bijzonderheden in de betreffende provincie. Ook aan het ministerie van Economische Zaken leveren wij een constructieve bijdrage om te komen tot een werkbare Wet Natuurbescherming in lijn met de besluiten van onze volksvertegenwoordiging.

Deze column verscheen in De Jager #2 2016 (5 februari)

Daan van Doorn

Voorzittter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws