Zon op
05:26
Zon onder
21:47
Nachtmodus

Column van de voorzitter: ‘beste jagers, voorjagers en cursisten…’ – De Jager #1 2017

Uiteraard wil ik – om te beginnen – u het allerbeste toewensen voor 2017. Een nieuw jaar betekent ook altijd vooruitkijken naar de ontwikkelingen in de komende periode. Er staat weer genoeg op stapel.

Met veel enthousiasme heten wij de vele cursisten welkom die dit jaar aan de jachtopleiding zijn begonnen. Zij staan aan het begin van hun professionele opleiding tot jager en natuurlijk wens ik hun daarbij veel wijsheid, geduld en vooral veel plezier. Dat ook dit jaar de jachtopleiding weer vol zit, bewijst dat jagen in Nederland nog steeds een groot publiek aanspreekt. Dat wederom 50% van de cursisten jonger is dan 36 jaar geeft aan dat jagen nog steeds springlevend is. Daar zijn we als vereniging enorm trots op. We weten immers dat de aandacht van jongeren voor natuur en natuurbeheer in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is.

Verreweg de meeste jachtcursisten hebben ervoor gekozen lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Dat verheugt ons enorm. De Jagersvereniging is immers de enige Nederlandse vereniging die professioneel opkomt voor de belangen van de jager: zowel in Den Haag als in alle provincies. En niet te vergeten in Brussel via onze koepelorganisatie FACE. Wij zijn ook de enige vereniging met een bureau dat alle werkdagen bereikbaar is voor vragen van onze leden op het gebied van jagen, verzekeringen, ecologie en pers.

Voor de nieuwe jagers steekt onze vereniging veel energie in het mentorschapsprogramma. Met het behalen van het vereiste diploma houdt het leren immers niet op. Ik durf zelfs te stellen dat het echte leren pas begint ná het behalen van het examen. Jager zijn is een wijze van leven waar veel praktijkkennis bij komt kijken. Daarom lanceerde de Jagersvereniging vorig jaar het mentorschapsproject voor beginnende jagers: onder begeleiding van doorgewinterde jagers kun je ervaring opdoen in de jachtpraktijk. Zo leer je de fijne kneepjes van het vak en doe je een netwerk op binnen de jagerswereld. In dit project spelen de WBE’s een sleutelrol. Lees ook het artikel op pagina 32.

Ook voor de vele jagers die al jaren trouw lid zijn van onze vereniging loont het lidmaatschap. Begin 2002 – bij de invoering van de Flora- en faunawet – werden we als jagers geconfronteerd met een behoorlijke toename van de kosten voor de jachtakte. Deze extra kosten, € 45,- per jager, werden gebruikt voor onderzoek door het Faunafonds. Als Jagersvereniging hebben wij deze extra kosten en de besteding ervan nooit toegejuicht. Toen duidelijk werd dat onder de wet Natuurbescherming het Faunafonds zou verdwijnen, en daarmee ook de bijdrage van de jager aan het onderzoek, heeft de Jagersvereniging zich hard gemaakt dat dit geld ten goede komt aan de jager zelf.

Met ingang van 1 januari dit jaar is ook de financiële ondersteuning van de Bijzondere Leerstoel Faunabeheer aan Wageningen Universiteit door Stichting De Eik beëindigd. Stichting De Eik blijft wel bestaan en zal gelden werven voor onderzoek dat op de praktijk van jagen in Nederland is gericht. Een goede ontwikkeling waar wij als Jagersvereniging volledig achter staan. Mocht u de jaarlijkse besparing van € 45,- nuttig willen besteden, dan is een donatie aan Stichting De Eik zeker een goede investering!

Noot van de redactie: deze column verscheen in nummer 1 van De Jager, die op 20 januari bij onze leden werd bezorgd.

Daan van Doorn

Voorzitter landelijk bestuur
  • Delen:


Gerelateerd nieuws