Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus
Foto: Jacintha Dekker

De jagervereniging behartigt uw belangen – De Jager juli 2019

De Jagersvereniging behartigt de belangen van alle 27.000 Nederlandse jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Zij wordt hierin gesteund door het lidmaatschap van 21.000 individuele jagers en voorjagers en 300 wildbeheereenheden. De Jagersvereniging behartigt de belangen van haar leden door beleidsmakers, partnerorganisaties en politici te voorzien van de juiste informatie en gegevens over onderwerpen die voor Nederlandse jagers belangrijk zijn. De doelstelling van de Jagersvereniging is het verbeteren van wet- en regelgeving voor jagers en wildbeheereenheden.

U vindt onze kerndossiers met alle actuele informatie op www.jagersvereniging.nl/dossiers

Bent u nog geen lid van de Jagersvereniging, maar wel jager, voorjager of andere liefhebber van de jacht in Nederland? Word lid van de belangenbehartiger van jagend Nederland! www.jagersvereniging.nl/vereniging/word-lid/

Nationale Wildlijst

Federatie Particulier Grondbezit

Op 29 mei was directeur Laurens Hoedemaker te gast bij het bestuur en bureau van de Federatie Particulier Grondbezit. Er is gesproken over Afrikaanse varkenspest en de Aanvullingswet Natuur. De insteek was het versterken van de samenwerking in het kader van belangenbehartiging.

Debat Tweede Kamer

Op 26 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over Aanvullingswet Natuur bij de Omgevingswet. Aanwezig waren Ledenraadvertegenwoordiger Thijs Jansen, directeur Laurens Hoedemaker, coördinator belangenbehartiging Jaap Lodders en landelijk belangenbehartiger Reinier Enzerink. De inzet van de Jagersvereniging is uitbreiding van de Nationale Wildlijst met zeven wildsoorten. Daarmee wordt jacht de basis, waardoor er meer eenduidigheid, minder administratieve rompslomp en minder belemmerende regelgeving ontstaat.

Afrikaanse varkenspest


Preventieteam

Op 5 juni vond overleg plaats van het preventieteam Afrikaanse varkenspest op het  ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van dit periodieke overleg is om de preventiemaatregelen die overheid, boeren en jagers treffen op elkaar aan te laten sluiten. Het ministerie en de varkenssector verwachten veel van de inzet van jagers om de wilde zwijnenstand buiten de Veluwe zo laag mogelijk te maken.

Besmettingsroutes

Op 13 juni waren circa 50 personen van diverse organisaties vertegenwoordigd bij de workshop ‘Introductieroutes Afrikaanse varkenspest’. Het ging hierbij om varkenshouders, LTO, Jagersvereniging, onderzoekers, dierenartsen, FBE’s en de transportsector. De workshop werd georganiseerd door Wageningen Bioveterinary Research. Tijdens de workshop werd deelnemers gevraagd alle denkbare besmettingsroutes van AVP in kaart te brengen. Inclusief de grootte van de risico’s. Voor jagers is deze deelname belangrijk omdat daarmee ook kennis van jagers wordt benut en samenwerking ontstaat met andere organisaties.

Overig


Verlenging verzekering

Op 3 juni hadden directeur Laurens Hoedemaker en Jan Peter Groot, teamleider bedrijfsvoering, een gesprek met verzekeraar Aon over de noodzakelijke verbeteringen in het afhandelen van de jachtaansprakelijkheidsverzekering. Sinds eind 2018 heeft Aon de administratie overgenomen, waarna er veel telefoontjes bij de Jagersvereniging en Aon binnenkwamen. Het doel voor volgend jaar is dat de verlenging van de verzekering vlekkeloos verloopt.

Ledenraad

Op 11 juni vergaderde de Ledenraad met het landelijk bestuur en de Raad van Toezicht. Het financieel jaarverslag over 2018 werd goedgekeurd en de Ledenraad werd bijgepraat over de laatste stand van zaken in de lobby voor de Aanvullingswet Natuur. Bestuur en Ledenraad spraken ook over het updaten van statuten en reglementen van de vereniging.

Drenthe

In Drenthe heeft het bestuur van de Jagersvereniging alle statenleden van de Commissie omgevingsbeleid een felicitatie gezonden. Hierin werd ook aandacht gevraagd voor het te voeren faunabeleid, waarbij de Jagersvereniging Drenthe pleit voor uitbreiding van de ontheffingen voor de vos, inclusief het toestaan van gebruik van lichtbakken in de gehele provincie. Daarnaast wordt de commissieleden verzocht het Ermberaad voor bescherming van weide- en akkervogels te steunen en de uitvoering van het nulstandbeleid voor wild zwijn, damhert en edelhert te verruimen.

FACE


Europese verkiezingen

Europa heeft grote invloed op jacht en leefmilieu: ongeveer 80% van de regels komt (gedeeltelijk) uit Brussel. De kiezer kon eind mei zijn stem uitbrengen tijdens de Europese verkiezingen. Jagersorganisaties in heel Europa hebben hier veel aandacht aan besteed. Nu de uitkomsten van de verkiezingen bekend zijn zal FACE zich richten op het nieuwe Europese parlement en het politieke leiderschap van de Europese Commissie.

De toekomst van de jacht staat hierbij centraal. Voor het Europese Parlement wordt dit gedaan door het oprichten van een zogeheten ‘Intergroup’. In zo’n Intergroup verzamelen zich leden van het Europese parlement rondom hetzelfde thema. FACE verzorgt al sinds 1985 het secretariaat voor de Intergroup op het gebied van jacht. In de laatste parlementaire termijn ontving FACE de steun van meer dan 100 Europarlementariërs uit alle politiek groeperingen in het parlement. In de komende maanden gaat FACE zich inzetten om een nieuwe Intergroup in te stellen.

Bestuursvergadering en Intergroup

Op 18 juni was de bestuursvergadering van de Europese koepel van jagersverenigingen,  FACE. Er werd gesproken over Afrikaanse varkenspest, wolven, Europese plannen voor jacht op ganzen en eenden en er was een bijeenkomst van de Intergroup Jacht & Biodiversiteit in het Europese Parlement.

Internationaal ganzenbeheer

FACE is al meerdere jaren aanwezig bij discussies over internationaal ganzenbeheer binnen de Afrikaans-Euraziatische Overeenkomst over Watervogels (AEWA). Over de kleine rietgans en de taigarietgans zijn al afspraken gemaakt binnen het Europees Ganzenbeheer Platform. Na het vaststellen van de beheerplannen voor de grauwe gans en de brandgans afgelopen december in Zuid-Afrika, wordt het nu tijd om concrete afspraken te maken over deze twee ganzensoorten. Op 18-20 juni kwamen landen en belangenorganisaties bijeen in Schotland om hiervoor de aanzet te geven. Komend jaar zullen de ministeries in de verschillende landen na moeten denken hoe internationale afspraken op nationaal en provinciaal niveau uitwerken.


Bent u al lid van de Jagersvereniging?

Aanmelden kan via: www.jagersvereniging.nl/vereniging/lidmaatschap/

Als lid geniet u  van de volgende voordelen:

 • – Belangenbehartiging in de provincies, in Den Haag en in Europa
 • – Gratis plaatsing op ‘Wild op de Kaart’
 • – Altijd up-to-date op social media
 • – Professionele communicatie richting publiek en media
 • – 12 keer per jaar vakmagazine De Jager
 • – 4 keer per jaar het magazine Buit, ook los verkrijgbaar in de kiosk
 • – Iedere week het laatste nieuws in uw mailbox
 • – Gratis PR-materialen voor fairs, beurzen en spreekbeurten
 • – Toegang tot onze actieve Facebook-groep
 • – Antwoord op al uw (juridische) vragen
 • – Informatie over jacht, beheer en schadebestrijding
 • – Interactieve ledenavonden
 • – Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten
 • – Ondersteuning van de lokale jagersverenigingen (WBE’s)

Lidmaatschap

 • Delen:


Gerelateerd nieuws