Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus

Bejaging ganzen Overijssel in kader schadebestrijding blijft mogelijk

Na een langlopend geschil tussen de provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland is er op 23 augustus jongstleden een uitspraak gekomen van de Raad van State. Daaruit blijkt dat de schadebestrijding op ganzen gewoon mogelijk blijft. In de uitspraak heeft de Raad van State de provincie op 26 punten in het gelijk gesteld. Op twee punten moet de provincie een aanpassing doen. 

Om schade te kunnen bestrijden heeft de provincie Overijssel een ontheffing verleend op grond van de Flora en faunawet voor het afschot van enkele ganzensoorten. In het overgrote deel van Overijssel kunnen met die ontheffing jaarrond ganzen worden verjaagd van schadegevoelige percelen. Die ontheffing staat na een eerdere uitspraak van de Raad van State vast.

Overijssel moet wel nader onderzoek doen naar het afschot van ganzen in en rond enkele Natura2000-gebieden in Overijssel. Het betreft Engbertsdijksvenen, Zwarte Meer, Ketelmeer&Vossemeer, Weeribben Wieden, Uiterwaarden IJssel en Zwarte Water en Vecht. Voor de laatste twee gebieden geldt dat gekeken moet worden naar de gevolgen van schadebestrijding voor de instandhouding van de Kolgans gedurende de winterperiode. Voor de andere Natura2000 gebieden geldt dat de schadebestrijding zoals die tot nog toe plaats vond kan blijven bestaan, maar voor het vergunnen van nieuwe locaties voor schadebestrijding is nader onderzoek noodzakelijk.

De schade die de ganzen aan de landbouw toebrengt bedraagt in Overijssel ieder jaar meer dan een half miljoen euro.

Bron: website provincie Overijssel

  • Delen:


Gerelateerd nieuws