Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus

Annie Schreijer-Pierik vraagt opheldering over Nederlandse ganzenjacht

Schreijer-Pierik vraagt Brussel om opheldering over berichten dat Nederland de EU-regels voor ganzenjacht overtreedt. In Nederland worden ganzen vooral gedood in de broedperiode wanneer zij volgens de Europese Vogelrichtlijn extra beschermd moeten worden. Nederland jaagt als enige land in Europa niet structureel op ganzen in de herfst en winter, wanneer dit volgens de Vogelrichtlijn juist wel is toegestaan. Recentelijke gerechtelijke uitspraken in Utrecht en Zuid-Holland zetten vraagtekens bij de huidige praktijk van het ganzenbeheer in Nederland, meldden media en Jagersvereniging dinsdag.

Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik heeft de Europese Commissie schriftelijke vragen (onderaan dit bericht) gesteld over deze situatie. Schreijer zet zich al jarenlang in voor beheer van de gans door middel van de jacht. Reden is dat de massale populatie ganzen elk jaar meer schade aanricht aan akkers en weilanden.

“Het kan niet zo zijn dat de boeren schade ondervinden en tegelijkertijd Europese regelgeving met voeten getreden wordt”, aldus Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik.

“De gans hoort in de pan”, vindt Schreijer-Pierik. Dat sluit aan bij het pleidooi van de Jagersvereniging om vooral in de herfst en winter te jagen. In die periode kan vlees beter verwerkt worden en is meer vraag bij de consument naar wild vlees. “Het kan niet zo zijn dat de boeren schade ondervinden en tegelijkertijd Europese regelgeving met voeten getreden wordt”.

De schade aan gewassen veroorzaakt door ganzen alleen al in de eerste helft van 2016 was 16,3 miljoen euro. In heel 2012 was dat nog 9,2 miljoen euro. Ganzen zijn verantwoordelijk voor 76% van de totale schade aan gewassen. De dieren verdringen bovendien weidevogels, zoals de grutto.

Schreijer dringt er bij de Nederlandse provincies op aan om de Nederlandse jagers te helpen bij het op duurzame wijze aanpakken van het Nederlandse ganzenprobleem. Door bejaging van veelvoorkomende ganzensoorten mogelijk te maken in de volledige periode die onze internationale afspraken toelaten, de tijdspanne waarin de populatie op haar sterkst is, door ganzen veel schade wordt veroorzaakt en ganzen optimaal te consumeren zijn. Dit in tegenstelling tot de ruiperiode of de periode vlak er na wanneer ganzen veel energie hebben gestoken in de aanmaak van een nieuw verenkleed.

Hieronder vindt u de vragen van Schreijer-Pierik aan de Europese Commissie:

U kunt dit bericht teruglezen op de website van Schreijer-Pierik

www.annie-schreijer.eu


Gerelateerd nieuws