Zon op
05:28
Zon onder
21:57
Nachtmodus

Al ruim 1000 kilo biotoopmengsel Jagersvereniging verkocht

De Jagersvereniging heeft in samenwerking met SBNL een zaadmengsel samengesteld voor het verbeteren van de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Zojuist kregen we de door de diverse leveranciers verkochte hoeveelheden toegestuurd, waar uit bleek dat er inmiddels ruim 1000 kilo van het zaadmengsel is verkocht. De kopers zijn vooral particulieren die kleine hoeveelheden kopen. Het zaaiseizoen is nog lang niet voorbij, ons zaadmengsel kan nog t/m augustus worden gezaaid.

Werking

Om te zorgen voor een maximale kans op succes is gekozen voor een mengsel met drie soorten, die men nagenoeg overal kan zaaien. Het mengsel bevat gele mosterd, Phacelia en Boekweit. Het mengsel staat ongeveer 6 tot 8 weken nadat het gezaaid is in bloei. Het mengsel samengesteld op basis van ervaringen van de Engelse Game Conservancy.

Phacelia wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. De insecten die deze plant aantrekt zijn voedsel van jonge patrijzen en fazanten. De gele mosterd zorgt er voor dat er schuilmogelijkheden ontstaan voor reewild en hazen. De boekweit  en de gele mosterd produceren beide voedsel voor zaadetende vogels zoals de geelgors en de patrijs. Dit mengsel is geschikt voor de meeste grondtypen.

Praktisch

Een  mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van akkervogels en hoenderachtigen zoals fazant en patrijs.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws