Zon op
05:37
Zon onder
21:51
Nachtmodus

Akkerranden in de Hoekse Waard gaan door

In 2016 maar ook in de daaropvolgende jaren tot en met 2021 gaan de Hoeksche Randen deel uitmaken van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) als onderdeel van het EU-landbouwbeleid. De streek heeft hard moeten knokken om erkenning te krijgen voor het belang van de akkerranden. Met een informatieavond op 7 oktober (19.30 uur PPO Westmaas) wil het CCHW de overgang naar het EU-beleid nader toelichten.

Omdat de akkerranden vanaf 2016 vallen onder het nieuwe EU-stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt deze regeling medegefinancierd vanuit Brussel. De andere helft wordt gefinancierd door de partners provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en de streek Hoeksche Waard (o.a. SOHW, St Rietgors, Rabobank, BASF, v. Iperen, St Veldleeuwerik, WBE en LTO). Kiezen voor akkerranden vanaf 2016 betekent dan ook dat een deelnemer bewust kiest voor natuurbeheer.

Vanuit het nieuwe stelsel wordt voorgeschreven dat de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer door een collectief gebeurt. Voor de Hoeksche Waard wordt deze taak behartigd door de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard u.a. (CCHW). Het bestuur van CCHW u.a. bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties uit de streek en de deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer.

Verder lezen op op Hoeksch nieuws.nl

Website Hoeksch nieuws
  • Delen:


Gerelateerd nieuws