Zon op
06:33
Zon onder
20:51
Nachtmodus

Symposium De Nieuwe Bosstrategie

Op 5 september 2019 organiseert de Stichting Groeneveld een symposium over De Nieuwe Bosstrategie. Met dit symposium wil de Stichting een aanzet geven voor een nieuw bosbeleid van het Rijk.

Daar is alle aanleiding voor. Bossen vervullen een veelheid aan waardevolle functies. Van oudsher heeft de productie van hout altijd een centrale plaats ingenomen. Daarnaast is in de afgelopen decennia de aandacht voor biodiversiteit sterk gegroeid. Inmiddels hechten veel mensen ook grote waarde aan bosbeleving, en sinds kort neemt het bewustzijn over de betekenis van bos voor het klimaat toe. Dat geldt ook voor het effect van herten en zwijnen op de bosverjonging en de biodiversiteit van bossen.

Het symposium richt zich vooral op het beheer van bestaand bos, met een doorkijkje naar de aanleg van nieuwe bossen.

Tijdens dit symposium komen de volgende thema’s aan bod:

  • CO2-opslag en bosexploitatie;
  • biodiversiteit en houtoogst;
  • houtproductie als verdienmodel;
  • bosontwikkeling en strategisch wildbeheer.

Symposium De Nieuwe Bosstrategie

Datum: 5 september

Tijd: 13:00 – 18:00 uur

Locatie: Kasteel Groeneveld (Groeneveld 2, 3744 ML Baarn)

Toegang:  € 20.

  • Delen: