Zon op
06:37
Zon onder
18:53
Nachtmodus

Reewildtelling – Wehe-Den Hoorn

Het tellen is een terugkerende jaarlijkse activiteit en vind altijd rondom deze periode plaats. Het tellen geeft een goed beeld van de ontwikkeling en de conditie van de populatie.

De telling wordt door vrijwilligers, binnen de genoemde periode op drie momenten gedaan en geeft daarna een goed beeld van het geheel. De telgegevens worden in een centrale database ingevoerd, waarna door een centrale Faunabeheereenheid (FBE) – per provincie – de draagkracht van het gebied voor het aantal reeën wordt bepaald.

De jagers van WBE zijn het grootste vrijwilligersnetwerk in het  Nederlandse buitengebied. Zij onderhouden mede het landschap, tellen en monitoren de daarin levende dieren (niet alleen reeën).

  • Delen: