Zon op
08:11
Zon onder
18:36
Nachtmodus

Jagersvereniging partner van Voederbietendemo – Maurik

Voederbieten in het melkveerantsoen heeft grote voordelen zoals een hogere voeropname en een betere diergezondheid. Het uiteindelijke resultaat: hogere melkproductie. De teelt van voederbieten past in natuurinclusieve landbouw.

Tijdens de demo’s lopen wij met u alle facetten van de teelt langs zodat u aan het einde van de dag antwoord heeft op de vraag: Is voederbietenteelt interessant voor mijn bedrijf?

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Dit project is gericht op het herintroduceren van de voederbiet in het Gelderse landschap. De voederbiet kan dienst doen als krachtvoervervanger en draagt bij aan het verbeteren van de eiwitbenutting. De hoge opbrengst, het beter bestand zijn tegen droogte dan bijvoorbeeld mais en minder risico op N-uitspoeling zijn andere belangrijke voordelen.

Meer voederbieten verhoogt de natuurwaarde van het landschap met meer kansen op patrijs en haas.

Het project is een samenwerkingsverband van NMI, New Businesses Agrifood, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, AR en 4 agrariërs.

  • Delen: