Zon op
08:03
Zon onder
16:42
Nachtmodus

(Informatieve) Provincievergadering Zuid-Holland

Jagers in Zuid-Holland zijn van harte uitgenodigd op de informatieve provincievergadering Zuid-Holland. De volgende onderwerpen zullen in deze vergadering aan bod komen:

  • Welkom en opening Notulen 31 oktober 2018
  • Bestuurswisselingen en voordracht Ledenraad leden
  • De nieuwe provinciale coalitie – Arnoud Meijering
  • Pauze
  • Nieuws uit de Ledenraad FBE-nieuws – Wim van de Assem
  • Activisten in Zuid-Holland – Henning van den Akker
  • Sluiting/Zuid Hollands Presentje
  • Borrel
  • Delen: