temp.
Zon op
08:42
Zon onder
16:21
Nachtmodus

Boerenlandvogeltour in Berghem

Op dinsdag 29 januari doet Brabants Landschap met de Boerenlandvogeltour uw regio aan met een informatieve lezing door vogelkenner en –beschermer Marco Renes. Met deze lezingenreeks zet Brabants Landschap de kwetsbare vogelsoorten van het boerenland in Brabant in de spotlights en laat het zien hoe belangrijk (en leuk!) het werk van de vrijwilligers is. De gezellige vrijwilligersgroepen komen altijd handen tekort, dus kom naar de lezing en meld je aan als vrijwilliger!

Boerenlandvogels
Vroeger wemelde het boerenland van de vogels. In akkers en weilanden leefden grutto’s, kieviten, patrijzen en leeuweriken, en rond de boerderijen vlogen zwaluwen en uilen. Helaas is het landschap dusdanig veranderd dat veel van deze vogelsoorten het zwaar hebben. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van de boerenlandvogels. En met succes, want zonder de hulp van deze vrijwilligers zouden grutto, scholekster, wulp, patrijs, tureluur, wilde eend, meerkoet, roodborsttapuit, gele kwikstaart en de kievit nauwelijks overlevingskansen hebben.

Meehelpen?
Vrijwilligers zoeken nesten, zorgen voor bescherming, overleggen met boeren en buitenlui, hangen nestkasten op, onderhouden het landschap, doen vogeltellingen en nog veel meer!
Zin om mee te helpen om de boerenlandvogels te beschermen? Kom naar de lezing of meld u aan bij een van de gezellige vrijwilligersgroepen.

Aanmelden en informatie over de lezing: https://www.brabantslandschap.nl/boerenlandvogeltour

  • Delen: