Zon op
06:37
Zon onder
18:53
Nachtmodus

Algemene Ledenvergadering Noord-Brabant

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van Jagersvereniging Noord-Brabant. Hou er rekening mee dat het op een andere locatie is als gebruikelijk. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op de locatie aanwezig. U neemt op de A58 afslag 11.

Wij verwachten u op 1 april vanaf 19:30 uur, ontvangst met koffie in “De Commanderie”

De agenda voor de ALV

Opening en ingekomen stukken

  1. Verslag van de ALV 2018 en actiepunten
  2. Financieel Verslag 2018, begroting 2019
  3. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  4. Bestuursverkiezing

Het bestuur draagt als vertegenwoordigers van de junior jagers

Mariëtte Jansen en Dennis Baart

  1. Presentatie door de voorzitter van de actuele zaken en thema’s
  2. FBE aangelegenheden door onze vertegenwoordiger in de FBE Chris Segeren
  3. Relevante zaken ledenraad
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Na de vergadering zal Benjamin van Wersch vertellen over de mogelijkheden om grofwild te inventariseren en tellen met behulp van warmte beeld. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen bij de Jagersvereniging en onderzoek gedaan.

Afsluiting met informele borrel

U kunt zich opgeven voor deze ALV bij: noord-brabant@jagersvereniging.nl

  • Delen: