Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

100.000 euro extra voor weidevogelbeheer in Friesland – Provincie Friesland

Van 10 december 2018 tot 22 januari 2019 kunnen boeren in Friesland die land hebben binnen een weidevogelkerngebied subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer. Er komt € 100.000 extra beschikbaar. Dat maakte de provincie deze week bekend.

Het doel van het implementeren van de subsidie is vernatting van het agrarische land te stimuleren. Dit proces vindt plaats door het waterpeil te verhogen of stukken land onder water te laten lopen (plas dras gebieden). Onder de subsidieregeling vallen ook inrichtingswerkzaamheden zoals het plaatsen van dammen of stuwen maar ook later in het seizoen maaien. Weidevogels profiteren van de vernatting van weiland want het zorgt voor meer voedsel en tragere grasgroei.

Subsidie aanvragen
Boeren die deze subsidie willen aanvragen kunnen dit doen via de agrarische collectieven waar de boer aangesloten is. Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar voor weidevogelbeheer door de provincie. De collectieven bepalen waar en welke beheer- en inrichtingsmaatregelen effectief zijn voor weidevogels en bepalen hoeveel subsidie de boeren krijgen. Voor het ophogen van het waterpeil is de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor plas dras gebieden is afhankelijk van de periode dat het land onder water staat.

Siebren Siebenga, voorzitter van de Jagersvereniging provincie Friesland is erg tevreden met dit besluit: ‘Goed dat de provincie 100.000 euro beschikbaar stelt voor weidevogelbeheer, specifiek voor vernatting van weiland. In combinatie met predatiebeheer kan dat weer leiden tot betere broedresultaten van onze weidevogels’.

Weidevogels in Nederland
De bescherming van weidevogels door het werken aan een goede inrichting van gebieden is belangrijk voor de bescherming van onze prachtige weidevogels op de lange termijn. Op de korte termijn mislukt echter 30 – 40% van de nesten door predatie en wordt 60-75% van de kuikens gegrepen door roofdieren. Dieren die nauwelijks natuurlijke vijanden hebben, zoals de vos, verwilderde kat, zwarte kraai en de hermelijn. Vandaar dat de Jagersvereniging pleit voor een meersporenbeleid: broedgebieden voor weidevogels inrichten én roofdieren bejagen.

Extra subsidie voor weidevogelbeheer

Fryslan.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws